OFERTA


Nasza firma oferuje usługi w zakresie :
- Zewnętrzne sieci:
- Kanalizacja sanitarna

-Kanalizacja deszczowa

- Kanalizacja podciśnieniowa
- Sieci wodociągowe
- Drenaże
- zbiorniki retencyjne, infiltracyjne

- Przepompownie
- Budowa dróg, placów i chodników.
- Roboty ziemne, kształtowania terenu,

- Przeciski pod przeszkodami

- Przewierty horyzontalne

- Przewierty sterowane poziome

- Budownictwo domów

 

 
Wykonanie: SK admin Przewiery horyzontalne, Przeciski sterowane, Kraking, Przeciski pneumatyczne, Instalacje sieci Wod-Kan